11/03/2015

【Q:護照封面貼上 ‪#‎台灣國護照貼紙‬,在旅遊時真的可以順利通關嗎?】


A:經過網友回報,在以下各洲的國家可以通行無阻順利通關,且數目還在不斷增加中。如果你也手持台灣國護照順利在其他國家旅行,歡迎與我們分享。

沒錯,也有回報是帶著委屈不滿的語氣,說在國外沒事,反而是在台灣受到了地勤的種種質疑與詢問。也有在國外遇到移民官請你拿下貼紙的經歷。這是場公民自發 性的活動,每一場正中紅心的社會運動,總是會引起波浪以及各種方式的打壓。而在面臨每一種打壓,就是我們變勇敢的機會。


護照,說穿了,就是一份外交旅行身分文件。這張貼紙,就是一個極佳的施力點,讓自己也讓別人來了解中華民國與台灣之間的關係:中華民國並不是一個主權獨立 的國家,它是一個(國際上普遍不受承認的)政權,一個目前統治管理台灣的政權。台灣國護照貼紙想要傳遞這個事實,不論你是什麼政治光譜,都邀請大家來一起 正視這個事實。而上面那三個大字,就是邀請你一起在這份外交旅行身分文件貼上我們對台灣未來的期待。

***
感謝在全球移動的台灣人,不斷與我們分享經驗。當今政府不做國民外交,我們自己來做!讓我們一起繼續勇敢下去!至2015/11/03為止,穿上新貼紙的護照經過的國家如下:

*亞洲&大洋洲:
日本、韓國、香港、澳門、印尼、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、印度、斯里蘭卡、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國(杜拜)、伊朗、關島、澳洲、紐西蘭、巴布亞新幾內亞,烏茲別克。

*美洲:
美國、加拿大、巴西。

*歐洲:
大不列顛聯合王國(英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭、直布羅陀)、愛爾蘭、荷蘭、比利時、盧森堡、德國、瑞士、列支敦絲坦、奧地利、法國、摩納哥、義大利、梵諦 岡、聖瑪利諾、西班牙(含各大小外島)、安道爾、葡萄牙、希臘、挪威、丹麥、芬蘭、瑞典、冰島、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙 利、保加利亞、白俄羅斯、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、波士尼與赫塞哥維納、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、土耳其、馬其頓。

*非洲:
衣索比亞、吉布提、肯亞、坦尚尼亞、南非、烏干達、盧安達、馬達加斯加、波札那、貝南、塞內加爾、剛果共和國。